• کلینیک روان‌شناسی سپهر آرامش
  • 051-38405789 - 09150703239 - مشاوره تلفنی:9095118511 (9 الی 13)
  • هر روز 08:00 الی 20:00 به جز جمعه و تعطیلات

روانشناسی خودکامگی – مانس اشپربر

رایگان

‪ ‬اشپربر در کتاب روانشناسی خودکامگی، که متني بسيار روان و‪ ‬جذاب دارد، با تحليل‪ ‬روانشناختي شخصيت و رفتار خودکامگان و ديکتاتوران را نشان مي دهد.

اشپربر کتاب روانشناسی خودکامگی را در سن 32 سالگي و در دهه 30 ميلادي (هفتاد سال‪ ‬پيش) يعني پيش از آن که هيتلر جهان را به کام جنگ جهاني دوم بکشاند، نگاشته است. او حتي در کتاب خود از روي تحليل رواني‪ ‬رفتار ديکتاتورها، پيش بيني کرده است که کسي مثل هيتلر‪ ‬سرانجام خودکشي خواهد کرد. وقتي اين کتاب منتشر شد نويسنده اش نه تنها مجبور شد براي مصون ماندن از خشم نازيها، به‪ ‬زندگي پنهاني روي آورد بلکه حتي كمونيست هاي پيرو استالين‪ ‬نيز خواندن اين کتاب را ممنوع کردند و پيروانشان حتي از دست زدن به اين کتاب هم پرهيز مي کردند‪.

‪ ‬اشپربر در کتاب روانشناسی خودکامگی، که متني بسيار روان و‪ ‬جذاب دارد، با تحليل‪ ‬روانشناختي شخصيت و رفتار خودکامگان و ديکتاتوران، نشان مي دهد که ديکتاتور ها به خودي خود خود کامه و‪ ‬جبار نمي شوند بلکه آنها محصول رفتار توده هايي هستند که خلق و خوي‪ ‬جباريت بخشي از وجود آنهاست. براي آن که خودکامگي و ديکتاتوري‪ ‬براي هميشه‪ ‬از جامعه اي رخت بربندد بايد روحيه‪ ‬خودکامگي‪ ‬توده ها از بين برود (يادمان‪ ‬نرود که ما ايراني ها رابطه خوبي با موجودات ضعيف تر از خودمان‪ ‬نداريم.)